ยินดีต้อนรับ

ความเป็นมา
ของศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
เพื่อโรคมะเร็งเต้านม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ของศูนย์สิริกิต์บรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

การบริการ

บริการด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
เพื่อให้การตรวจหามะเร็งเต้านม
มีความแม่นย่ำที่สุด

อ่านต่อ

กิจกรรม

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน
โครงการเต้นรำบำบัด
โครงการสลัม

ดูกิจกรรม

ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการบริการจากประสบการณ์ของเรา

กลุ่มแพทย์และพยาบาล ที่มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะให้บริการผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในประเทศไทย ได้ดำเนินการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

57จำนวนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
25ปีแห่งประสบการณ์
400จำนวนผู้เข้ารับบริการ / เดือน
30จำนวนครั้งของการผ่าตัด / เดือน

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์มะเร็งเต้านมครบวงจร ตรวจรักษาด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานระดับโลก

ทีมแพทย์ และพยาบาล

คลีนิกมะเร็งครบวงจร

ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเปิดให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก สำหรับโรคเต้านมโดยเฉพาะ ตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจวินิจฉัยโรคเต้านม จนถึงการรักษา

เพิ่มเติม

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการสลัม เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือสตรีในชุมชนที่มีฐานะยากจนให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการตรวจคัดกรองโรคของสตรีอย่างเท่าเทียมกับสตรีอื่นในสังคม

รายละเอียดกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

ถาม-ตอบ คำถาม

 1. 1
  การเข้ารับบริการคลินิกมะเร็งครบวงจร ตึกว่องวานิช ชั้น 2

  – ผู้ป่วยใหม่ (ไม่เคยมีบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)  ติดต่อทำบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ตึก ภปร. ชั้นล่าง และแจ้งความประสงค์ “ต้องการมาตรวจที่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ว่องวานิช ชั้น 2”

  – ผู้ป่วยเก่า (เคยมีบัตรประจำตัวโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)  สามารถเข้ามาขอรับการตรวจ (Walk-in) ที่ตึกว่องวานิช ชั้น 2 ได้ทุกวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 07.30 – 11.30 น.

 2. 2
  ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม

  – โอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากกว่า 40 ปี
  – ประวัติมะเร็งในครอบครัว ได้แก่ มะเร็งเต้านม, มะเร็งรังไข่, มะเร็งกะเพาะอาหาร, มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
  – การมีพันธุกรรมที่ผิดปกติ เช่น BRCA, TP53, PTEN เป็นต้น
  – การใช้ยาคุมกำเนิด และฮอร์โมนชดเชยที่ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
  – เคยมีก้อนเต้านมที่มีเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติ (Atypical ductal hyperplasia)
  – พฤติกรรมสุขภาพ ได้แก่ แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ และภาวะอ้วน เป็นความเสี่ยง
  – การมีบุตรคนแรกก่อนอายุ 30 ปี และการให้นมบุตร เป็นการลดปัจจัยป้องกัน
  – ระยะเวลาที่มีประจำเดือน เช่น เริ่มมีประจำเดือนอายุน้อย และหมดประจำเดือนอายุมากเป็นปัจจัยป้องกัน เป็นต้น

 3. 3
  การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม

  การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมประกอบด้วย
  1. การซักประวัติ
  2. การตรวจรังสีวินิจฉัยโรคเต้านม
  3. การพิสูจน์ชิ้นเนื้อ

 4. 4
  การรักษามะเร็งเต้านม

  ในปัจจุบันเป็นการรักษาด้วยสหสาขาทางการแพทย์ ประกอบด้วย การผ่าตัด การฉายแสง การให้ยาเคมีบำบัด การให้ยาต้านฮอร์โมน เป็นต้น

 5. 5
  ที่ตั้ง และเบอร์ติดต่อ

  ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ ตึกว่องวานิช ถ.พระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทร 02-2564693, 02-2564671

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ