โครงการเต้นรำบำบัด

กลุ่มเต้นรำบำบัด

– เป็นการออกกำลังกายในระดับปานกลาง โดยครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเต้นรำบำบัด และออกแบบท่าเต้นที่เหมาะกับกลุ่มผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม หลังการฉายรังสีที่เต้านมและผู้ป่วยที่จบการรักษาแล้ว เนื่องจากจะช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำเหลือง

– จัดกิจกรรมทุกวันพุธและศุกร์    เวลา 11:00-12:30 น.    ณ ห้องประชุมศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ อาคารว่องวานิชชั้น 9

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่จบการรักษาแล้วและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์เจ้าของไข้ระบุข้อความว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางได้
  2. หากเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จะต้องมีจดหมายอนุญาตจากแพทย์เจ้าของไข้ระบุข้อความว่าสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางได้

สามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เบอร์ 02-2564991-2 พยาบาลเบญจรัตน์ ธรรมปรีชาพงศ์ หรือนางกฤษณา ร้อนกาด